ALGEMENE VOORWAARDEN Sanne Dols 

Bedrijfsgegevens 

Mijn Dagritme Pictogrammen is een onderneming van Atelier Sanne Dols 

Contactpersoon: Sanne Dols 

Adres: Susannadonk 114, 4707 WV, te Roosendaal 

E-mail: info@sannedols.nl 

KvK Brabant 20128962 - BTW. Nr. 157752859 B01 
 

Prijzen: De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 

Bestellen: U kunt direct via de website bestellen. Het is ook mogelijk een variant van een bepaald product te bestellen, een product wat er nog niet is. Is dit het geval, dan kunt u contact opnemen met MDP via info@mijndagritmepictogrammen en neemt zij contact met u op en vertelt u over de mogelijkheden en levertijd. 

Betaling: Betaling kan plaatsvinden per IDEAL, Mister CASH, door vooruitbetaalde bankoverschrijving of betalen bij afhalen. MDP levert het product nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat MDP de betaling heeft ontvangen. Als de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur nog niet betaald is, wordt uw bestelling geannuleerd. 

Levertijd: Bij artikelen uit de webshop (op voorraad) is de levertijd na ontvangst van uw betaling 1-5 werkdagen. Voor een bestelling op maat; een product dat nog vervaardigd moet worden, staat een levertijd van maximaal 21 dagen. De vervaardiging van een product begint na ontvangst van uw betaling. Mocht de levertijd langer zijn dan wordt u daar spoedig van op de hoogte gesteld. 

Verzending en bezorgkosten binnen Nederland: Voor bestellingen onder de 100,00 worden verzendkosten in rekening gebracht. Alle producten die in een envelop (en door de brievenbus) verzonden kunnen worden, worden per reguliere post (Post NL) verzonden. Pakketjes worden per DHL For You verzonden. Een DHL For You verzending wordt bezorgd binnen 1-3 werkdagen. 

* Uiteraard kunt u ook uw bestelling ophalen in het Atelier te Roosendaal of op 1 van de beurzen of markten bij u in de buurt waar MDP aan mee doet (voor beiden graag een afspraak hiervoor maken en aangeven bij opmerkingen!) 

Verzending en bezorgkosten naar Belgie: Voor bestellingen onder de 100,00 worden verzendkosten in rekening gebracht. Alle producten die in een envelop (en door de brievenbus) verzonden kunnen worden, worden per reguliere post (BPost) verzonden. Pakketjes worden ook per BPost verzonden en bedragen 7,50. MDP rijdt 1 x per week naar Belgie om de post te verzenden (welke dag hangt af van de hoeveelheid Belgische bestellingen), zo blijven de verzendkosten aantrekkelijk voor u! 

* Uiteraard kunt u ook uw bestelling ophalen in het Atelier te Roosendaal of op 1 van de beurzen of markten bij u in de buurt waar MDP aan mee doet (voor beiden graag een afspraak hiervoor maken en aangeven bij opmerkingen!) 

De goederen worden verstuurd op risico van de opdrachtgever. De aangegeven leveringstermijn is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. MDP is niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van een verzending door het postbedrijf. Alle bestellingen worden met zorg verpakt. 

Retourneren of annuleren van bestelling: U kunt een bestelling uit de webshop annuleren door binnen 14 dagen een bericht te sturen naar info@sannedols.nl . Mocht u na ontvangst van uw bestelling niet tevreden zijn over uw bestelling dan kunt u deze binnen 14 dagen, op eigen kosten, ongebruikt en onbeschadigd retourneren. Het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, wordt dan teruggestort op uw rekening. 

Bovenstaande voorwaarden gelden niet voor een product wat in opdracht voor u is gemaakt. Als u klachten heeft of niet tevreden bent met een product wat in opdracht is gemaakt, kunt u contact opnemen met MDP en wordt er gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing. 

Voorwaarden van goede retournering zijn: 

> goede verpakking 

> voldoende frankering 

> kopie van factuur toevoegen 

> het product is onbeschadigd, ongebruikt en ongewassen 

Privacy: MDP geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. MDP gebruikt uw gegevens alleen ten behoeve van het verwerken van uw bestelling. 

Garantie: De producten van MDP zijn met de uiterste zorg gemaakt en van zeer hoge kwaliteit. Enige oneffenheden of onregelmatigheden benadrukken de authenticiteit van een met de hand gemaakt product. Mocht u ondanks dat niet tevreden zijn over de kwaliteit? Neem dan contact op met MDP dan wordt er gezocht naar een passende oplossing. 

Gebruik van een Product van MDP is op eigen risico. MDP is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken, schade of slecht functioneren. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij MDP. Op verzoek kan MDP een schriftelijk exemplaar toezenden van de algemene voorwaarden. 

Overmacht: MDP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Atelier Sanne Dols, ziekte en transportstagnatie. In geval van overmacht is MDP nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst niet (tijdig of behoorlijk) nakomt, heeft MDP het recht al haar lopende verplichtingen jegens de koper op te schorten, in welk geval de koper aansprakelijk is voor alle schade, waaronder winstderving van tenminste 50% van de orderwaarde. 

Intelectueel Eigendom, content site en wijzigingen: MDP behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten en de inhoud van de website: www.mijndagritmepictogrammen.nl Dit houdt in dat alle teksten, afbeeldingen, producten en vormgeving voorbehouden zijn aan MDP.

Daarnaast zijn de auteursrechten juridisch beschermd door het BOIP. 
"Auteursrecht ontstaat automatisch door de ‘creatieve daad’ en is van kracht tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Er is geen formele eis, zoals registratie, depot, aanvraag of zelfs het plaatsen van een copyright teken nodig om aanspraak te kunnen maken op de bescherming. In het bijzonder geldt dat een werk niet af hoeft te zijn voor het beschermd is: elke kladversie is ook al beschermd, zolang er dus maar de creatieve hand van de maker in te herkennen is".
Er mag niets van deze website worden overgenomen zonder bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van MDP. Het is niet toegestaan om informatie, teksten, artikelen, afbeeldingen en dergelijke van deze website te copieren of te dupliceren, op welke wijze dan ook! Iedere (al dan niet opzettelijke, dreigende) inbreuk hierop is dan ook strafbaar. 

MDP behoudt zich ten alle tijden het recht voor om prijzen, beeld –en productgegevens te wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend op eerdere aankopen.


Cadeaubon - MDP
In aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door MDP uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een MDP cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door MDP uitgegeven cadeaubonnen die enkel worden verkocht in de webshop van MDP.

2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan MDP te worden verstrekt. MDP behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. 

3. Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vul je de exacte code in.

4. Iedere Cadeaubon is geldig zolang de webshop van MDP bestaat. 

5. Cadeaubonnen uitgegeven door MDP zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.mijndagritmepictogrammen.nl

6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

8. De restwaarde van de Cadeaubon kan in overleg met MDP worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.

9. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden:  iDEAL of Mister Cash.

10. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

11. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

13. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden. 

14. Tijdens het gebruik van een cadeaubon en zijn code is het niet mogelijk nog gebruik te maken van een andere kortingscode.

15. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Sanne Dols - MDP. Ik zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

ALGEMENE VOORWAARDEN Mijn Dagritme Pictogrammen

Bedrijfsgegevens

Mijn Dagritme Pictogrammen is een onderneming van Atelier Sanne Dols

Contactpersoon: Sanne Dols

Adres: Susannadonk 114, 4707 WV, te Roosendaal

E-mail: info@sannedols.nl

KvK Brabant 20128962 - BTW. Nr. 157752859 B01


Prijzen: De op de website vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.

Bestellen: U kunt de producten direct via de webshop bestellen.

Betaling: Betaling kan plaatsvinden per IDEAL, Bancontact / Mister Cash, door vooruitbetaalde bankoverschrijving of betalen bij afhalen. MDP levert het product nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat MDP de betaling heeft ontvangen. Als de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur nog niet betaald is, wordt er een herinnering gestuurd per e-mail. Betaald u na de herinnering binnen een week niet, dan wordt uw bestelling geannuleerd.

Levertijd: Bij artikelen uit de webshop (op voorraad) is de levertijd na ontvangst van uw betaling 1-5 werkdagen. Voor een bestelling op maat; een product dat nog vervaardigd moet worden, staat een levertijd van maximaal 21 dagen. De vervaardiging van een product begint na ontvangst van uw betaling. In de meeste gevallen kan er met een product op maat rekening gehouden worden met een levertijd van 1-7 werkdagen. Mocht de levertijd langer zijn dan wordt u daar spoedig van op de hoogte gesteld.

Verzending en bezorgkosten binnen Nederland: Voor bestellingen onder de 100,00 worden verzendkosten in rekening gebracht. Alle producten die in een envelop (en door de brievenbus) verzonden kunnen worden, worden per brievenbuspost (PostNL/My Parcel) verzonden. Pakketjes worden per My Parcel (zakelijke partner van Post NL) verzonden. Een My Parcel verzending wordt bezorgd binnen 1-5 werkdagen.

* Uiteraard kunt u ook uw bestelling ophalen in het Atelier te Roosendaal. Gelieve hiervoor een afspraak te maken met Sanne Dols.

Verzending en bezorgkosten naar België: Voor bestellingen onder de 100,00 worden verzendkosten in rekening gebracht. Alle producten die in een envelop (en door de brievenbus) verzonden kunnen worden, worden per reguliere post (BPost) verzonden. Pakketjes worden ook per BPost verzonden en bedragen 5,70. MDP rijdt 1 x per week naar België om de post te verzenden (welke dag hangt af van de hoeveelheid Belgische bestellingen), zo blijven de verzendkosten aantrekkelijk voor u!

* Uiteraard kunt u ook uw bestelling ophalen in het Atelier te Roosendaal. Gelieve hiervoor een afspraak te maken met Sanne Dols.

De goederen worden verstuurd op risico van de opdrachtgever. De aangegeven leveringstermijn is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vertraging van de levering geeft geen recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. MDP is niet aansprakelijk voor het beschadigen of kwijtraken van een verzending door het postbedrijf. Alle bestellingen worden met zorg verpakt.

Retourneren of annuleren van bestelling: U kunt een bestelling uit de webshop annuleren door binnen 14 dagen een bericht te sturen naar info@mijndagritmepictogrammen.nl . Mocht u na ontvangst van uw bestelling niet tevreden zijn over uw bestelling dan kunt u deze binnen 14 dagen, op eigen kosten, ongebruikt en onbeschadigd retourneren. Het aankoopbedrag, exclusief de verzendkosten, wordt dan teruggestort op uw rekening.

Bovenstaande voorwaarden gelden niet voor een product wat in opdracht voor u is gemaakt. Als u klachten heeft of niet tevreden bent met een product wat in opdracht is gemaakt, kunt u contact opnemen met MDP en wordt er gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing.

Voorwaarden van goede retournering zijn:

> goede verpakking

> voldoende frankering

> kopie van factuur toevoegen

> het product is onbeschadigd, ongebruikt en ongewassen

Privacy: MDP geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. MDP gebruikt uw gegevens alleen ten behoeve van het verwerken van uw bestelling. U kunt de privacystatement op de website nalezen, hierin staat de wet van de privacy op toepassing van u omschreven.

Garantie: De producten van MDP zijn met de uiterste zorg gemaakt en van zeer hoge kwaliteit. Enige oneffenheden of onregelmatigheden benadrukken de authenticiteit van een met de hand gemaakt product. Mocht u ondanks dat niet tevreden zijn over de kwaliteit? Neem dan contact op met MDP dan wordt er gezocht naar een passende oplossing.

Gebruik van een Product van MDP is op eigen risico. MDP is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken, schade of slecht functioneren.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij MDP. Op verzoek kan MDP een schriftelijk exemplaar toezenden van de algemene voorwaarden.

Overmacht: MDP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Atelier Sanne Dols, ziekte en transportstagnatie. In geval van overmacht is MDP nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding. Indien de koper zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst niet (tijdig of behoorlijk) nakomt, heeft MDP het recht al haar lopende verplichtingen jegens de koper op te schorten, in welk geval de koper aansprakelijk is voor alle schade, waaronder winstderving van tenminste 50% van de orderwaarde.

Intelectueel Eigendom, content site en wijzigingen: MDP behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom (auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht) met betrekking tot de door haar geleverde producten en de inhoud van de website: www.mijndagritmepictogrammen.nl Dit houdt in dat alle teksten, afbeeldingen, producten en vormgeving voorbehouden zijn aan MDP.

Daarnaast zijn de auteursrechten juridisch beschermd door het BOIP.
"Auteursrecht ontstaat automatisch door de ‘creatieve daad’ en is van kracht tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Er is geen formele eis, zoals registratie, depot, aanvraag of zelfs het plaatsen van een copyright teken nodig om aanspraak te kunnen maken op de bescherming. In het bijzonder geldt dat een werk niet af hoeft te zijn voor het beschermd is: elke kladversie is ook al beschermd, zolang er dus maar de creatieve hand van de maker in te herkennen is".
Er mag niets van deze website worden overgenomen zonder bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van MDP. Het is niet toegestaan om informatie, teksten, artikelen, afbeeldingen en dergelijke van deze website te copieren of te dupliceren, op welke wijze dan ook! Iedere (al dan niet opzettelijke, dreigende) inbreuk hierop is dan ook strafbaar.

MDP behoudt zich ten alle tijden het recht voor om prijzen, beeld –en productgegevens te wijzigen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend op eerdere aankopen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2021 MDP ; Mijn Dagritme Pictogrammen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel